Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικονομία της Ελλάδας»

 
Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών (οικονομική κρίση) και τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι τις εκλογές του 2009) παραγόντων η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην [[Ευρωπαϊκή Ένωση]].
 
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable" style="clear:both; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center; font-size:80%"
|+ <big>[[Δημόσιο έλλειμμα]], [[Πληθωρισμός]], [[ΑΕΠ]] και σχέση [[Δημόσιο χρέος|χρέους]]-[[ΑΕΠ]] (1970–2015)</big><br>Από το [http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis άρθρο αγγλικής Βικιπαίδειας], Πηγές: [[Eurostat]] και [[Ευρωπαϊκή Επιτροπή]]
|-
! style="text-align:left; background:#ccf;"|Δημοσιονομικά:
| Στοιχεία<ref>[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-26042011-AP-EN.PDF Έκθεση Eurostat 26 Απριλίου 2011] </ref> <ref>[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en Eurostat Στατιστικά Χωρών]</ref><ref>[http://www.mof-glk.gr/ekdoseis/dhmosio_xreos.htm Γενικό Λογιστήριο του Κράτους]</ref><ref> [http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=480478 ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,4% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2011]</ref> <br />[[Αρχείο:Flag of Europe.svg|border|20px]] Eurostat
! style="background:#FFCCCC;"|1970
| '''[[ΑΕΠ]]''' σε τιμές αγοράς<br /> (GDP mp)
! style="background:#FFCCCC;"|1980
| '''Δημοσιονομικό Έλλειμμα'''<br /> (%[[ΑΕΠ]])
! style="background:#FFCCCC;"|1990
| '''[[Δημόσιο χρέος]]''' <br />(%[[ΑΕΠ]])
! style="background:#ccf;"|1995
| '''[[Δημόσιο χρέος]]''' <br />(σε δις €)
! style="background:#ccf;"|1996
| Ανεργία
! style="background:#ccf;"|1997
! style="background:#ccf;"|1998
! style="background:#ccf;"|1999
! style="background:#ccf;"|2000
! style="background:#ccf;"|2001<sup>1</sup>
! style="background:#ccf;"|2002
! style="background:#ccf;"|2003
! style="background:#ccf;"|2004
! style="background:#ccf;"|2005
! style="background:#ccf;"|2006
! style="background:#ccf;"|2007
! style="background:#ccf;"|2008
! style="background:#ccf;"|2009
! style="background:#ccf;"|2010
! style="background:#ccf;"|2011
!style="background:#D0F0C0;"|2012<sup>2</sup>
!style="background:#D0F0C0;"|2013<sup>2</sup>
!style="background:#D0F0C0;"|2014<sup>2</sup>
!style="background:#D0F0C0;"|2015<sup>3</sup>
|-
|align="left"|Δημόσια έσοδα <small>(% του [[ΑΕΠ]])</small>
| style="background:#D40000; text-align:left" | Κριτήρια<ref>[http://www.euro.cy/euro/euro.nsf/dmlglossary_gr/dmlglossary_gr?OpenDocument#5 Κριτήρια σύγκλιση για το Ευρώ]</ref>
| -
|style="background:#D40000; text-align:left" |
| -
|style="background:#D40000; text-align:center;" | max 3%
| 31.0
|style="background:#D40000; text-align:center;" |max 60%
| 37.0
|style="background:#D40000; text-align:left" |
| 37.8
|style="background:#D40000; text-align:left" |
| 39.3
| 40.9
| 41.7
| 43.4
| 41.2
| 40.6
| 39.4
| 38.4
| 39.0
| 39.2
| 40.7
| 40.7
| 38.3
| 40.6
| 42.3
| style="background:#ffc;"| 43.9
| style="background:#ffc;"| 44.1
| style="background:#ffc;"| 43.5
| style="background:#ffc;"| <small>-</small>
|-
|align="left"|Δημόσια έξοδα<sup>4</sup> <small>(% του [[ΑΕΠ]])</small>
| 2000
| -
| -
|style="text-align:center;" |3,7 %
| 45.2
|style="text-align:center;" | 103,4 %
| 46.2
|
| 44.5
|style="text-align:center;" | 11,2 %
| 45.3
| 44.7
| 44.8
| 47.1
| 45.7
| 45.4
| 45.1
| 46.0
| 44.4
| 45.0
| 47.2
| 50.5
| 54.0
| 51.3
| 51.7
| style="background:#ffc;"| 50.7
| style="background:#ffc;"| 49.6
| style="background:#ffc;"| 48.1
| style="background:#ffc;"| -
|-
|align="left"|'''[[Δημόσιο έλλειμμα|Έλλειμμα προϋπολογισμού]]<sup>4</sup> <small>(% του [[ΑΕΠ]])</small>'''
| 2001
| -
| -
|style="text-align:center;" |4,5 %
| '''14.2'''
|style="text-align:center;" | 103,7 %
| '''9.1'''
|
| '''6.7'''
|style="text-align:center;" | 10,7 %
| '''5.9'''
| '''3.9'''
| '''3.1'''
| '''3.7'''
| '''4.5'''
| '''4.8'''
| '''5.7'''
| '''7.6'''
| '''5.5'''
| '''5.7'''
| '''6.5'''
| '''9.8'''
| '''15.6'''
| '''10.7'''
| '''9.4'''
| style="background:#ffc;"| '''6.8'''
| style="background:#ffc;"| '''5.5'''
| style="background:#ffc;"| '''4.6'''
| style="background:#ffc;"| -
|-
|align="left"|[[Πληθωρισμός]] <small>(ετήσια %)</small>
| 2002
| -
| -
|style="text-align:center;" | 4,8 %
| -
|style="text-align:center;" |101,7 %
| 8.9
|style="text-align:center;" | 166,1 δισ. €
| 7.9
|style="text-align:center;" | 10,3 %
| 5.4
| 4.5
| 2.1
| 2.9
| 3.7
| 3.9
| 3.4
| 3.0
| 3.5
| 3.3
| 3.0
| 4.2
| 1.3
| 4.7
| 3.1
| style="background:#ffc;"| 1.1
| style="background:#ffc;"| -0.8
| style="background:#ffc;"| -0.4
| style="background:#ffc;"| -
|-
|align="left"|'''Αύξηση [[ΑΕΠ]] <small>(%)</small>'''
| 2003
| '''8.9'''
|
| '''0.7'''
|style="text-align:center;" | 5,6 %
| '''0.0'''
|style="text-align:center;" | 97,4 %
| '''2.1'''
|style="text-align:center;" | 177,8 δισ. €
| '''2.4'''
|style="text-align:center;" | 9,7 %
| '''3.6'''
| '''3.4'''
| '''3.4'''
| '''4.5'''
| '''4.2'''
| '''3.4'''
| '''5.9'''
| '''4.4'''
| '''2.3'''
| '''5.5'''
| '''3.5'''
| '''−0.2'''
| '''−3.1'''
| '''−4.9'''
| '''−7.1'''
| style="background:#ffc;"| '''−6.0'''
| style="background:#ffc;"| '''-4.2'''
| style="background:#ffc;"| '''0.6'''
| style="background:#ffc;"| '''-'''
|-
|align="left"|[[Δημόσιο χρέος]] <small>(δις €)</small>
| 2004
| 0.2
|
| 1.5
|style="text-align:center;" | 7,5 %
| 31.1
|style="text-align:center;" | 98,6 %
| 86.9
|style="text-align:center;" | 201,2 δισ. €
| 97.8
|style="text-align:center;" | 10,5 %
| 105.2
| 111.9
| 118.6
| 141.0
| 151.9
| 159.2
| 168.0
| 183.2
| 195.4
| 224.2
| 239.3
| 263.3
| 299.7
| 329.5
| 355.7
| style="background:#ffc;"| 344.6
| style="background:#ffc;"| 347.6
| style="background:#ffc;"| 349.3
| style="background:#ffc;"| -
|-
|align="left"|[[ΑΕΠ|Ονομαστικό ΑΕΠ]] <small>(δις €)</small>
| 2005
| 1.1
|
| 6.8
|style="text-align:center;" | 5,2 %
| 43.4
|style="text-align:center;" | 100,0 %
| 88.7
|style="text-align:center;" | 215,4 δισ. €
| 97.5
|style="text-align:center;" | 9,9 %
| 107.9
| 117.3
| 125.0
| 135.0
| 145.1
| 155.2
| 170.9
| 183.6
| 193.0
| 208.6
| 223.2
| 233.2
| 231.1
| 222.2
| 208.5
| style="background:#ffc;"| 195.0
| style="background:#ffc;"| 184.5
| style="background:#ffc;"| 185.0
| style="background:#ffc;"| -
|-
|align="left"|'''Αναλογία χρέους προς ΑΕΠ <small>(%)</small>'''
| 2006
| '''17.9'''
|
| '''22.5'''
|style="text-align:center;" | 5,7 %
| '''71.7'''
|style="text-align:center;" | 106,1 %
| '''97.9'''
|style="text-align:center;" | 226,2 δισ. €
| '''100.3'''
|style="text-align:center;" | 8,9 %
| '''97.5'''
| '''95.4'''
| '''94.9'''
| '''104.4'''
| '''104.7'''
| '''102.6'''
| '''98.3'''
| '''99.8'''
| '''101.2'''
| '''107.5'''
| '''107.2'''
| '''112.9'''
| '''129.7'''
| '''148.3'''
| '''170.6'''
| style="background:#ffc;"| '''176.7'''
| style="background:#ffc;"| '''188.4'''
| style="background:#ffc;"| '''188.9'''
| style="background:#ffc;"| -
|-
<th colspan="25" style="text-align:center"> '''Σημειώσεις:''' <sup>1</sup> Έτος εισαγωγής στην [[Ευρωζώνη]]. <sup>2</sup> Προβλέψεις [[Ευρωπαϊκής Επιτροπής]] 19 Οκτ. 2012. <sup>3</sup> Προβλέπεται το Νοεμβρ. 2012 <sup>4</sup> Υπολογισμένο με τη μέθοδο EDP<br></th>
| 2007
|style="text-align:center;" | 227,0 δισ. €
|style="text-align:center;" | 6,4 %
|style="text-align:center;" | 105,4 %
|style="text-align:center;" | 239,4 δισ. €
|style="text-align:center;" | 8,3 %
|-
| 2008
|style="text-align:center;" | 236,9 δισ. €
|style="text-align:center;" | 9,8 %
|style="text-align:center;" | 112,9 %
|style="text-align:center;" | 262,3 δισ. €
|style="text-align:center;" | 7,7 %
|-
| 2009
|style="text-align:center;" | 235,0 δισ. €
|style="text-align:center;" | 15,6 %
|style="text-align:center;" | 129,7 %
|style="text-align:center;" | 298,7 δισ. €
|style="text-align:center;" | 9,5 %
|-
| 2010
|style="text-align:center;" | 230,2 δισ. €
|style="text-align:center;" | 10,7 %
|style="text-align:center;" | 148,3 %
|style="text-align:center;" | 328,6 δισ. €
|style="text-align:center;" | 12,6 %
|-
| 2011
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" | 9,4 %
|style="text-align:center; " |170,6 %
|style="text-align:center;" | 355,7 δισ. €
|style="text-align:center;" |
|-
|2012 <ref>[ ]</ref>
|
|style="text-align:center; " |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|}
 
752

επεξεργασίες