Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τζορντάνο Μπρούνο»

 
== Συγγράμματά του ==
*''De umbris idearum'' ([[Παρίσι]], 1582)
* ''Έξι Ιταλικοί Διάλογοι''
*''Cantus Circaeus'' (1582) (Λατινικά) - [http://www.bookarts.org/catalogue.html#cantus Αγγλική μετάφραση].
* ''Η τέχνη της μνήμης''
*''De compendiosa architectura'' (1582)
*''Candelaio'' (1582)
*''Ars reminiscendi'' (1583)
*''Explicatio triginta sigillorum'' (1583)
*''Sigillus sigillorum'' (1583)
*''La Cena de le Ceneri'' (''[[Le Banquet des Cendres]]'') (1584)
*''De la causa, principio, et Uno'' (1584)
*''De l'infinito universo et Mondi'' (1584)
*''Spaccio de la Bestia Trionfante'' (''L'expulsion de la bête triomphante'') ([[London]], 1584)
* ''Cabala del cavallo Pegaseo - Asino Cillenico''(1585)
*''De gl' heroici furori'' (1585)
*''Figuratio Aristotelici Physici auditus'' (1585)
*''Dialogi duo de Fabricii Mordentis Salernitani'' (1586)
*''Idiota triumphans'' (1586)
*''De somni interpretatione'' (1586)
*''Animadversiones circa lampadem lullianam'' (1586)
*''Lampas triginta statuarum'' (1586)
*''Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus peripateticos'' (1586)
*''Delampade combinatoria Lulliana'' (1587)
*''De progressu et lampade venatoria logicorum'' (1587)
*''Oratio valedictoria'' (1588)
*''Camoeracensis Acrotismus'' (1588)
*''De specierum scrutinio'' (1588)
*''Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatismathematicos atque Philosophos'' (1588)
*''Oratio consolatoria'' (1589)
*''De vinculis in genere'' (1591)
*''De triplici minimo et mensura'' (1591)
*''De monade numero et figura'' ([[Francfort]], 1591)
*''De innumerabilibus, immenso, et infigurabili'' (1591)
*''De imaginum, signorum et idearum compositione'' (1591)
*''Summa terminorum metaphisicorum'' (1595)
*''Artificium perorandi'' (1612)
*''Jordani Bruni Nolani opera latine conscripta'', Dritter Band (1962) / curantibus F. Tocco et H. Vitelli
 
== Βιβλιογραφία ==
* Gatti, Hilary, « “Τὸ Δεῖπνο τῆς Τετάρτης τῶν Τεφρῶν” τοῦ Τζιορντάνο Μπροῦνο καὶ ὁ “Διάλογος γιὰ τὰ δύο μεγαλύτερα παγκόσμια συστήματα” τοῦ Γαλιλαίου», στό: Γαλιλαῖος Γαλιλέι - Αἱρετικὲς φωνές, Ἀθήνα, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν - Ἑλληνικὰ γράμματα, 1995, σσ. 55-74