Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικονομολόγος»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφηρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 
Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος αποτελεί η ιδιότητα του μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) κατά τις διατάξεις του αρθρου 3 του Ν. 1100/1980 όπως ισχύει.Η άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, χορηγείται με απόφαση της Κ Δ ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής.
 
Σύμφωνα με τον επίσημο φορέα στην Ελλάδα,
6

επεξεργασίες