Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

'''Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν''' - Α.Ε.Π. (ή ''Gross National Product'' - GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας ανεξαρτήτως της χώρας στην ποια το αποκτούν. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.
 
== Οι συνιστώσες του ΑΕΠ συνιστrtdyhrt(GDP) ==
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:
::::'''GDP = C + I + G + NX'''
Ανώνυμος χρήστης