Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Αναίρεση έκδοσης 3699564 από τον 91.140.69.97 (Συζήτηση χρήστη:91.140.69.97)
(Αναίρεση έκδοσης 3699565 από τον 91.140.69.97 (Συζήτηση χρήστη:91.140.69.97))
(Αναίρεση έκδοσης 3699564 από τον 91.140.69.97 (Συζήτηση χρήστη:91.140.69.97))
όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές μείον τις εισαγωγές.
 
'''Κατανάλωση (consumption)''' είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η συνολική τους κατανάλωση.
'''Κατανάλωση (consu,hjkkh
 
'''Επένδυση (investment)''' είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την αγορά νέων κατοικιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και έξοδα αγοράς άυλων αγαθών, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.
15.355

επεξεργασίες