Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
:<math>\Delta\theta_{blur}=(d_0/f)^3[\frac{n^2-(2n+1)q+(n+2)q^2/n}{32(n-1)^2}]</math>
 
με d<sub>0</sub> συμβολίζεται η διάμετρος της δέσμης φωτός, f η [[φακός|εστιακή απόσταση]], q ο [[φακός|συντελεστής σχήματος]] του φακού, n ο δείκτης διάθλασης και f η εστιακή απόσταση. Κατά τη σχεδίαση της απόστασης των ακτίνων από τον κύριο άξονα σε συνάρτηση με την αντίστοιχη εστιακή απόσταση (σχ.2), προκύπτει η '''καυστική καμπύλη''' ''(ray intercept curve)'' που είναι χαρακτηριστική της σφαιρικής εκτροπής.
 
Όπως μπορούμε να δούμε από τη πιο πάνω σχέση, η σφαιρική εκτροπή ενός φακού εξαρτάται από το συντελεστή σχήματος αυτού, καθώς ο συντελεστής Δθ<sub>blur</sub> σχετίζεται άμεσα με αυτό. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνουμε τη μεταβολή της σφαιρικής εκτροπής συναρτήσει του συντελεστή σχήματος για διάφορους δείκτες διάθλασης.
164

επεξεργασίες