Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
ΑναφέρειΟ επιπλέον'''Αλέξανδρος ότιΔεσποτόπουλος''' η(1802 ή 1803 - 1892 ή 1895) ήταν σημαίνον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας του Αιγίου του 19ου αιώνα, γιός του ονομαζόμενηπρούχοντα [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]], συγγραφέας και μετά την Επανάσταση κάτοχος σημαντικών δημοσίων θέσεων. Σε ηλικία 18 ετών ήταν αυτόπτης μάρτυρας των συνεδριάσεων της μυστικής [[Συνέλευση της Βοστίτσας|Συνέλευσης της Βοστίτσας]] έγινεπου έγιναν στο πατρικό του σπίτι στο Αίγιο («Βοστίτσα»).<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=5&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el Δεσποτόπουλος (1861) σελ. 9]: «Εν ταις φοβεραίς παραμοναίς της 25ης Μαρτίου 1821 υπό τον πέπλον του μυστικισμού της πρωτοτύπου Αχαϊκής Συνελεύσεως, την οποίαν εν τη κατά το Αίγιον Πατρική μου οικία συνεκρότουν οι εταιρισταί της Πελοποννήσου.»</ref><ref>Παναγόπουλος Δ. ΣύμφωναΓεώργιος, μεΗ τονμυστική Λεωνίδασυνέλευσις της Βοστίτσας. Αθήνα, 1983. Σελ. 45, 46</ref> Όπως είναι Μαργαρίτηγνωστό οι συνεδριάσεις της συνέλευσης (26 Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 1821) γινόταν κάθε φορά καιφιλοξενήθηκαν σε διαφορετικόδιάφορους χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευσηχώρους. Ένα από τα σπίτια που αναφέρονται ήταν και του [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]]<ref>Μαργαρίτης Γ. Λεωνίδας, [http://leonidasmargaritis.blogspot.gr/2011/02/blog-post_16.html Σύναξη της Βοστίτσας - Απόφαση ελευθερίας. Από ομιλία στην Διακίδειο Σχολή του Λαού, 26-1-2005.]: «, «η ημερομηνία της Συνέλευσης είναι η 26η Ιανουαρίου 1821, είναι ιστορικά εξακριβωμένη και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, σε αντίθεση με άλλες ημερομηνίες του αγώνα οι οποίες αμφισβητήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο διχογνωμιών μεταξύ των ιστορικών.», «Οι συνεδριάσεις εγένοντο κάθε φορά και σε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευσης. Εκτός από το αρχοντικό του Ανδρέα Λόντου που αναφέρει ο Φραντζής πως έγινε η πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάσεις έγιναν ακόμη στην εντός της πόλεως του Αιγίου Μονή του Αγίου Γεωργίου, και στα αρχοντικά [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]], [[Αγγελής Μελετόπουλος|Αγγελή Μελετοπούλου]], και [[Λέων Μεσσηνέζης|Λέοντος Μεσηνέζη]]»</ref>. Ο πατέρας του ήταν εκπρόσωπος του Γερμανού ο οποίος και είχε βαπτίσει τον Αλέξανδρο.
Ο '''Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος''' ήταν ο συγγραφέας πανηγυρικού λόγου που εκφώνησε την 25 Μαρτίου 1861 στην Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl Ηλιού Φίλιππος, "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώσεις" Τετραδια Εργασίας 4, (1983) 1335 (Α3352)]<br />
Σημείωση: Κατά τη μεταγραφή του ονόματος στην ανωτέρω ιστοσελίδα έχει προφανώς γίνει σύγχυση με τον συνώνυμο καθηγητή ιστορίας (βλ. [http://www.biblionet.gr/author/5047/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Ι., 1913-2004]. Το "''Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον .''.." δεν αναφέρει το όνομα πατρός του συγγραφέα.</ref>.
 
Τις οικογενειακές αναμνήσεις από την Συνέλευση με πολύτιμες πληροφορίες ο Αλ. Δεσποτόπουλος κατέγραψε στο βιβλίο του "''Η μυστική εν Αιγίω συνέλευσις του 1821''" (έκδ. Αίγιο, 1892).
Σύμφωνα με το κείμενό του πανηγυρικού λόγου του το οποίο κατέθεσε και εγγράφως στη Μονή, ήταν παρών σε δοξολογία και κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή από τον Επίσκοπο [[Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄|Παλαιών Πατρών Γερμανό]] στις 25 Μαρτίου 1821.<ref>{{Cite book | author = Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος | title = Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον εκφωνηθέν εις την 25 Μαρτίου 1821, ... εν Αγία Λαύρα | publisher = Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ευσταθίου Π. Χριστοδούλου και Σας | location = Πάτρα | year = 1861 | pages = [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=1&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el 1-20] | url = http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl |accessdate = 1 Νοεμβρίου 2012}}</ref> Στον λόγο του αναφέρει και λεπτομέρειες της τελετής, καθώς και ότι ο ίδιος μετέσχε σε μάχες της Επανάστασης. <ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=4&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en Δεσποτόπουλος (1861) σελ. 4]: «... ''εν τω μέσω ευρεθείς της γλαγγής και του καπνού αυτών των ιδίων Τουρκοφάγων όπλων, των από του Ιερού λόφου αντηχησάντων και υπό τον κυματισμόν αυτής της παρά του Ιεράρχου Γερμανού υψωθείσης Σημαίας του Σταυρού, εν τη αυτή του 1821 ημέρα, μετ' άκρας θυμηδίας ανεπόλησα την εδώ πλησίον από του Μεγάλου Σπηλαίου Σωτηρίαν ενέδραν μας κατά της φοβεράς του Ιβραίμη Στρατιάς, ως και τας άλλας νικηφόρους ημών κατά του εχθρού μάχας''.» και [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=6&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en σελίδες 10-11] «...εδώ επάνω, εις τούτον τον Ιερόν λόφον εις τον οποίον ιστάμεθα, ο Αείμνηστος Ιεράρχης Γερμανός, με την αριστεράν κρατών τα πρακτικά της προ μικρού αποτελεσθείσης μυστικής εν Αιγίω συνελεύσεως, και με την δεξιάν χείραν υψόνων την Σημαίαν ταύτην του Σταρού...»</ref>.
ΟΕπίσης '''Αλέξανδροςαναφέρεται Δεσποτόπουλος'''στη ήτανβιβλιογραφία οως συγγραφέας πανηγυρικού λόγου που εκφώνησε την 25 Μαρτίου 1861 στην Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl Ηλιού Φίλιππος, "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώσεις" Τετραδια Εργασίας 4, (1983) 1335 (Α3352)]<br />
ΣύμφωναΣημείωση: Κατά τη μεταγραφή του ονόματος στην ανωτέρω ιστοσελίδα έχει προφανώς γίνει σύγχυση με τον συνώνυμο καθηγητή ιστορίας (βλ. [http://www.biblionet.gr/author/5047/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Ι., 1913-2004]. Το "''Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον .''.." δεν αναφέρει το κείμενόόνομα πατρός του πανηγυρικούσυγγραφέα.</ref> λόγουΣύμφωνα τουμε το κείμενο αυτού του λόγου, τον οποίο κατέθεσε και εγγράφως στη Μονή, ήταν παρών σεστη δοξολογία και κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή από τον Επίσκοπο [[Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄|Παλαιών Πατρών Γερμανό]] στις 25 Μαρτίου 1821.<ref>{{Cite book | author = Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος | title = Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον εκφωνηθέν εις την 25 Μαρτίου 1821, ... εν Αγία Λαύρα | publisher = Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ευσταθίου Π. Χριστοδούλου και Σας | location = Πάτρα | year = 1861 | pages = [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=1&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el 1-20] | url = http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl |accessdate = 1 Νοεμβρίου 2012}}</ref> Στον λόγο του αναφέρει και λεπτομέρειες της τελετής, καθώς και ότι ο ίδιος μετέσχε σε μάχες της Επανάστασης. <ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=4&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en Δεσποτόπουλος (1861) σελ. 4]: «... ''εν τω μέσω ευρεθείς της γλαγγής και του καπνού αυτών των ιδίων Τουρκοφάγων όπλων, των από του Ιερού λόφου αντηχησάντων και υπό τον κυματισμόν αυτής της παρά του Ιεράρχου Γερμανού υψωθείσης Σημαίας του Σταυρού, εν τη αυτή του 1821 ημέρα, μετ' άκρας θυμηδίας ανεπόλησα την εδώ πλησίον από του Μεγάλου Σπηλαίου Σωτηρίαν ενέδραν μας κατά της φοβεράς του Ιβραίμη Στρατιάς, ως και τας άλλας νικηφόρους ημών κατά του εχθρού μάχας''.» και [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=6&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en σελίδες 10-11] «...εδώ επάνω, εις τούτον τον Ιερόν λόφον εις τον οποίον ιστάμεθα, ο Αείμνηστος Ιεράρχης Γερμανός, με την αριστεράν κρατών τα πρακτικά της προ μικρού αποτελεσθείσης μυστικής εν Αιγίω συνελεύσεως, και με την δεξιάν χείραν υψόνων την Σημαίαν ταύτην του Σταρού...»</ref>.<br />
Επίσης έχει συγγράψει τον πανηγυρικό λόγο για την επίσκεψη του Βασιλιά Γεωργίου του Α' στην Πάτρα την 18 Οκτωβρίου 1863<ref>Δεποστόπουλος Αλ. "Η πόλις Αιγίου πανηγυρίζουσα την κάθοδον του Βασιλέως εν Πάτραις". Στο Ηλιού Φ., Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώσεις" Τετραδια Εργασίας 4, (1983), 1457 (ΓΜ9651), σελ. 264.</ref>
 
Μετά την Επανάσταση υπηρέτησε ως Έπαρχος σε διάφορες περιοχές καθώς και ως ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας (Παναγόπουλος, σ. 207, 208).
Αναφέρει επιπλέον ότι η ονομαζόμενη [[Συνέλευση της Βοστίτσας]] έγινε στο πατρικό του σπίτι στο Αίγιο («Βοστίτσα»)<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=5&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el Δεσποτόπουλος (1861) σελ. 9]: «Εν ταις φοβεραίς παραμοναίς της 25ης Μαρτίου 1821 υπό τον πέπλον του μυστικισμού της πρωτοτύπου Αχαϊκής Συνελεύσεως, την οποίαν εν τη κατά το Αίγιον Πατρική μου οικία συνεκρότουν οι εταιρισταί της Πελοποννήσου.»</ref>. Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Μαργαρίτη οι συνεδριάσεις της συνέλευσης (26 Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 1821) γινόταν κάθε φορά και σε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευση. Ένα από τα σπίτια που αναφέρονται ήταν και του [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]]<ref>Μαργαρίτης Γ. Λεωνίδας, [http://leonidasmargaritis.blogspot.gr/2011/02/blog-post_16.html Σύναξη της Βοστίτσας - Απόφαση ελευθερίας. Από ομιλία στην Διακίδειο Σχολή του Λαού, 26-1-2005.]: «, «η ημερομηνία της Συνέλευσης είναι η 26η Ιανουαρίου 1821, είναι ιστορικά εξακριβωμένη και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, σε αντίθεση με άλλες ημερομηνίες του αγώνα οι οποίες αμφισβητήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο διχογνωμιών μεταξύ των ιστορικών.», «Οι συνεδριάσεις εγένοντο κάθε φορά και σε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευσης. Εκτός από το αρχοντικό του Ανδρέα Λόντου που αναφέρει ο Φραντζής πως έγινε η πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάσεις έγιναν ακόμη στην εντός της πόλεως του Αιγίου Μονή του Αγίου Γεωργίου, και στα αρχοντικά [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]], [[Αγγελής Μελετόπουλος|Αγγελή Μελετοπούλου]], και [[Λέων Μεσσηνέζης|Λέοντος Μεσηνέζη]]»</ref>.
 
==Σχετικά άρθρα==
*[[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος]]
*[[Συνέλευση της Βοστίτσας]]
*[[Δοξολογία στην Αγία Λαύρα]]
 
==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==