Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πλήμνη (δίκτυο υπολογιστών)»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Οι περισσότεροι συγκεντρωτές ανιχνεύουν τυπικά προβλήματα, όπως π.χ. υπερβολικές συγκρούσεις και απομονώνουν την θύρα αποσυνδέοντάς την από την αρτηρία.
Οι συγκεντρωτές δεν διαβάζουν τα δεδομένα που περνούν διαμέσου αυτών και δεν γνωρίζουν την διεύθυνση προέλευσης και προορισμού. Ο συγκεντρωτής απλά παίρνει τα εισερχόμενα πλαίσια Ethernet, αναζοωγονεί το σήμα σε επίπεδο bit (ακριβέστερα το σύμβολο) και εκπέμπει αυτά τα σύμβολα σε όλες τις συσκευές στο δίκτυο.
Εξωτερικά σε έναν συγκεντρωτή μπορούμε, όπως φαίνεται και στην εικόνα, να δούμε:
*Τις θύρες
*Τα ενδεικτικά LED. Για κάθε μία από τις θύρες υπάρχει μία ενδεικτική φωτοδίοδος. Όταν η φωτοδίοδος είναι σβηστή, δεν υπάρχει επικοινωνία του σταθμού με τον συγκεντρωτή. Όταν είναι πράσινη, ο σταθμός επικοινωνεί με τον συγκεντρωτή. Ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνει, αποδίδει την συχνότητα αποστολής/λήψης δεδομένων
585

επεξεργασίες