Περιοχή Νοτιοανατολικής Ανατολίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων