Μετάφραση των Εβδομήκοντα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
Αυτά τα βιβλία σημειώνονται με αστερίσκο (*) ως εξής:
:('''*''') οι ΠροτεστάντεςΟρθόδοξοι και οι Μάρτυρες του ΙεχωβάΚαθολικοί το απορρίπτουναναγνωρίζουν ενώ οι ΚαθολικοίΠροτεστάντες και οι ΟρθόδοξοιΜάρτυρες του Ιεχωβά το αναγνωρίζουναπορρίπτουν,
:('''**''') οι Προτεστάντες,Ορθόδοξοι οιτο Μάρτυρεςαναγνωρίζουν του Ιεχωβά καιενώ οι Καθολικοί, τοοι απορρίπτουνΠροτεστάντες ενώκαι οι ΟρθόδοξοιΜάρτυρες του Ιεχωβά το αναγνωρίζουναπορρίπτουν και
:('''***''') κανένας δεν το αναγνωρίζει.
 
* Μακκαβαίων Γ' ('''**''')
* Μακκαβαίων Δ' ('''***''')
* Ψαλμοί (ψαλμός 151'''***''')
* Ωδαί (περιλαμβανομένης της "Προσευχής Μανασσή") ('''***''')
* Παροιμίαι
1

επεξεργασία