Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρόσθετα τροφίμων»

| Οξειδωμένο άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
| 172.892, 175.105
|
|
| Ε1411
| Δι-αμυλική γλυκερόλη
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
|
|
|
|-
| Ε1412
| Όξινο φωσφορικό άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
| 55963-33-2
|
|
|-
| Ε1413
| Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
|
|
|
|-
| Ε1414
| Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
| 172.892
|
|
|
|
|-
| Ε1420
| Ακετυλιωμένο άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
| 172.892
|
|
|
|
|-
| Ε1421
|
| Πηκτικός παράγοντας
| 172.892, 175.105
|
| 9045-28-7
|
|
|-
| Ε1422
| Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
| 172.892
|
|
|
|
|-
| Ε1440
| Υδροξυ προπυλ άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
|
|
|
|-
| Ε1442
| Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
|
|
|
|-
| Ε1450
| Οκτενυλ ηλεκτρικόαμυλονάτριο
| Πηκτικός παράγοντας
|
|
|
|
|
|-
| E1451
| Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
| Πηκτικός παράγοντας
|
54

επεξεργασίες