Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

* Η θέρμανση οφείλεται στο ότι προερχόμαστε από μία προηγούμενη ψυχρή περίοδο (''Μικρός παγετώνας'')
* Η εμφανιζόμενη αυξητική τάση της παγκόσμιας θέρμανσης δεν έχει γενικά διερευνηθεί επαρκώς.
τυτι
 
== Συνέπειες ==
Ανώνυμος χρήστης