Μέγιστος ρυθμός μεταβολής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων