Χρήστος Παπουτσής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα μια συνδυασμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
-* Υιοθετήθηκε η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενέργειας καθώς και η Λευκή Βίβλος και το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
*Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκαν ειδικά πολυετή προγράμματα (1998-2002) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ALTENER), την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας (SAVE II), διεθνούς ενεργειακής συνεργασίας (SYNERGY), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναλύσεων, μελετών και μακροχρόνιων προβλέψεων (ETAP), τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της αντιρρυπαντικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των στερεών καυσίμων και το πρόγραμμα AUTO-OIL.
*Την ίδια περίοδο εγκρίθηκε το πολυετές πρόγραμμα δράσης (1998-2002) στον πυρηνικό τομέα για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών. Επιπλέον ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και υπεγράφη η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α.
Ο Χρήστος Παπουτσής είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και στην υιοθέτηση των Οδηγιών για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με τις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά Ενέργειας.
-*Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας.
-*Αναδείχθηκε ως προτεραιότητα η περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας της Ε.Ε. με τις χώρες της Μεσογείου, της Ν.Α. Ευρώπης και της Βαλτικής.
-*Δημιουργήθηκε ένα σταθερό πλαίσιο ενεργειακής συνεργασίας της Ε.Ε. με τη Ρωσία και την Κίνα.
·*Την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη πολιτική για την επιχειρηματικότητα και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
-*Προωθήθηκαν πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, Οδηγίες και πολυετή προγράμματα για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του Εμπορίου, της Βιοτεχνίας και της Κοινωνικής Οικονομίας.
-*Οργανώθηκαν πολλές διεθνείς συναντήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και τις χώρες ASEAN.
-*Υιοθετήθηκαν η Πράσινη και η Λευκή Βίβλος για το Εμπόριο, μία δέσμη πολιτικών για την ενίσχυση του εμπορίου, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των Κρατών-Μελών της ΕΕ, των Εμπορικών Επιμελητηρίων και των εργαζομένων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή '''παρουσίασε για πρώτη φορά''':
-*Την Πράσινη Βίβλο για τον Τουρισμό
-*Την Οδηγία για τις στατιστικές του Τουρισμού στην ΕΕ
 
-*Το πρώτο πολυετές πρόγραμμα (PHILOXENIA) για την ενίσχυση της Τουριστικής Βιομηχανίας
-Την Οδηγία για τις στατιστικές του Τουρισμού στην ΕΕ
-*Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας παρουσιάστηκε το πολυετές πρόγραμμα (1995-1997) υποστήριξης των συνεταιρισμών, των ταμείων αλληλασφάλισης, των ενώσεων και των ιδρυμάτων στην ΕΕ.
-Το πρώτο πολυετές πρόγραμμα (PHILOXENIA) για την ενίσχυση της Τουριστικής Βιομηχανίας
-Στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας παρουσιάστηκε το πολυετές πρόγραμμα (1995-1997) υποστήριξης των συνεταιρισμών, των ταμείων αλληλασφάλισης, των ενώσεων και των ιδρυμάτων στην ΕΕ.
== Βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1984-1995) ==
Ανώνυμος χρήστης