Υπεργίγαντας αστέρας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων