Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Προπανόνη»

μ
* Μερικά σχετικά παραδείγματα αμέσως παρακάτω:
 
1. Με [[αμμωνία]] παράγεται [[προπανιμίνη-2-προπανιμίνη]]. Προκύπτει από την παραπάνω γενική με A = H:
<div style='text-align: center;'>
<math>
</div>
 
2. Με πρωτοταγείς [[αμίνες]] (RNH<sub>2</sub>) παράγεται Ν-αλκυλοπροπανιμίνηαλκυλο-2-προπανιμίνη. Προκύπτει από την παραπάνω γενική με A = R:
<div style='text-align: center;'>
<math>
</div>
 
3. Με [[υδροξυλαμίνη]] παράγεται [[προπανοξίμη-2-προπανοξίμη]]. Προκύπτει από την παραπάνω γενική με A = OH:
<div style='text-align: center;'>
<math>
</div>
 
4. Με [[υδραζίνη]] παράγεται αρχικά [[προπανυδραζόνη-2ισοπροπυλιδενυδραζίνη]] και με περίσσεια προπανάλης [[διισοπροπυλιδεναζίνηδιισοπροπυλιδενυδραζίνη]]. Προκύπτει από την παραπάνω γενική με A = NH<sub>2</sub>:
<div style='text-align: center;'>
<math>
</div>
 
5. Με [[φαινυλυδραζίνη]] παράγεαι [[1-ισοπροπυλιδενο-2-φαινυλυδραζόνηφαινυλυδραζίνη]]. Προκύπτει από την παραπάνω γενική με A = NHPh::
<div style='text-align: center;'>
<math>
35.729

επεξεργασίες