Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων