Περίκλειστο και αποσπασμένο έδαφος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων