Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

 
Στην Ελλάδα τα αλιευτικά σκάφη ανάλογα με το [[αλιευτικό εργαλείο]] που χρησιμοποιούν λαμβάνουν ίδια ονομασία. Συνηθέστερα τέτοια εργαλεία είναι τα συρόμενα δίχτυα, (μηχανότρατα), ή κυκλικά με τη βοήθεια έντονου φωτισμού (γρι-γρί), συρόμενα δίχτυα από τη ξηρά, (πεζότρατα), η [[συρτή]], κ.λπ.<br>
Επίσης αλιεία διενεργείται και από τη ξηρά με καλάμι, ή καθετή, πεζόβολο κ.λπ.αυτα
 
==Υπαγωγή==
Ανώνυμος χρήστης