Αν και μόνο αν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Διόρθωση τόνου, επανάληψης άρθρου και πτώσης του άρθρου της λέξης φιλοσοφία
μ (ορθοτυπογραφικά και γλωσσικά)
(Διόρθωση τόνου, επανάληψης άρθρου και πτώσης του άρθρου της λέξης φιλοσοφία)
Στη [[Λογική|λογική]] και σε άλλα επιστημονικά πεδία που βασίζονται σε αυτή, όπως τα [[Μαθηματικά|μαθηματικά]] και τηη [[Φιλοσοφία|φιλοσοφία]], '''«αν και μόνο αν»''' είναι μια εκφράσηέκφραση που [[Λογικός σύνδεσμος|συνδέει]] δύο ισχυρισμούς και η οποία δηλώνει ότι για να είναι ο ένας αληθής θα πρέπει να είναι αναγκαστικά και ο άλλος αληθής. Συνεπώς, είτε και οι δύο ισχυρισμοί είναι αληθείς είτε και οι δύο ψευδείς.
 
Εναλλακτικές διατυπώσεις του «το Α συμβαίνει '''αν και μόνο αν''' συμβαίνει το Β»:
*«Το Α συμβαίνει '''(τότε) ακριβώς/μόνο όταν''' συμβαίνει το Β»
*«Το Α αποτελεί '''ικανή και αναγκαία συνθήκη''' για το Β»
*«Για να συμβαίνει το Α '''πρέπει και αρκεί''' να συμβαίνει το το Β»
 
Ειδικά στη [[μαθηματική λογική]] και γενικότερα στα μαθηματικά, το '''«αν και μόνο αν»''' συντομογραφείται '''«ανν»''' ή '''«αν-ν»'''.
Ανώνυμος χρήστης