Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αριθμητική ανάλυση»

===Τιμές των λειτουργιών της πληροφορικής===
 
Ένα από τα πιο απλά προβλήματα είναι η αξιολόγηση της συνάρτησης σε ένα δεδομένο σημείο. Η πιο απλή προσέγγιση, το να συνδέεις μόνο τον αριθμό στον τύπο είναι μερικές φορές όχι πολύ αποτελεσματική. Για τα πολυώνυμα, μια καλύτερη προσέγγιση χρησιμοποιεί το [[σύστημα Horner]], δεδομένου ότι μειώνει τον αναγκαίο αριθμό των πολλαπλασιασμών και προσθηκών. Γενικά, είναι σημαντικό να εκτιμούμε και να ελέγχουμε αριθμητικά τις στρογγυλοποιήσεις σφαλμάτων που προκύπτουν από τη χρήση της κινητής υποδιαστολής .
One of the simplest problems is the evaluation of a function at a given point. The most straightforward approach, of just plugging in the number in the formula is sometimes not very efficient. For polynomials, a better approach is using the [[Horner scheme]], since it reduces the necessary number of multiplications and additions. Generally, it is important to estimate and control [[round-off error]]s arising from the use of [[floating point]] arithmetic.
 
===Interpolation, extrapolation, and regression===
81

επεξεργασίες