Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αριθμητική ανάλυση»

Υπάρχουν πολλές δημοφιλής αριθμητικές εφαρμογές πληροφορικής όπως η [[MATLAB]], η [[S-PLUS]], η [[LabVIEW]], και η[[IDL (programming language)|IDL]] καθώς επίσης και ελεύθερες και ανοιχτές εναλλακτικές πηγές όπως η [[FreeMat]], η [[Scilab]], η [[GNU Octave]] (παρόμοια με τη Matlab), η [[IT++]] (μια C++ βιβλιοθήκη), [[R (programming language)|R]] (παρόμοια με τη S-PLUS) και ορισμένες παραλλαγές της [[Python (programming language)|Python]]. Η απόδοση ποικίλλει ευρέως: ενώ ο φορέας και το μαθηματικό μοντέλο πράξεων είναι συνήθως γρήγορα, οι βρόχοι διανυσμάτων μπορεί να διαφέρουν στην ταχύτητα κατά περισσότερο από μία τάξη μεγέθους.<ref>[http://www.sciviews.org/benchmark/ Speed comparison of various number crunching packages]</ref><ref>[http://www.scientificweb.com/ncrunch/ncrunch5.pdf Comparison of mathematical programs for data analysis] Stefan Steinhaus, ScientificWeb.com</ref>
 
Πολλά αλγεβρικά συστήματα υπολογιστών όπως το [[Mathematica]] επίσης επωφελούνται από τη διαθεσιμότητα της αυθαίρετης αριθμητικής ακρίβειας η οποία μπορεί να προσφέρει πιο ακριβή αποτελέσματα.
Many [[computer algebra system]]s such as [[Mathematica]] also benefit from the availability of [[arbitrary precision arithmetic]] which can provide more accurate results.
 
Επίσης, οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστικών φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει απλά προβλήματα που αφορούν στην αριθμητική ανάλυση.
Also, any [[spreadsheet]] software can be used to solve simple problems relating to numerical analysis.
 
==Παραπομπές==
81

επεξεργασίες