Άρτιοι και περιττοί αριθμοί: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων