Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου]][http://www.teiep.gr/]
#[[Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης]][http://www.teithe.gr/]
# Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας|ΤΕΙ Λαμίας]] και [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας|ΤΕΙ Χαλκίδας]]
:# πρώην [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας]][http://www.teilam.gr/]
:# πρώην [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας]][http://www.teihal.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας]][http://www.teilar.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιόνιων Νήσων]][http://www.teiion.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου]][http://www.teikal.gr/portal/dt?provider=Central_el]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης]][http://www.teicrete.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας]][http://www.teimes.gr/] με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών|ΤΕΙ Πατρών]] και [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου|ΤΕΙ Μεσολογγίου]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών]][http://www.teipat.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά]][http://www.teipir.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας]][http://www.teiser.gr/]
752

επεξεργασίες