Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων