7ος αιώνας π.Χ.: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
<table border="0" cellspacing="5">
<tr>
<td>'''[[Δεκαετία 600690 π.Χ.]]'''</td>
<td>''[[600690 π.Χ.]]''</td>
<td>[[601691 π.Χ.]]</td>
<td>[[602692 π.Χ.]]</td>
<td>[[603683 π.Χ.]]</td>
<td>[[604694 π.Χ.]]</td>
<td>[[605695 π.Χ.]]</td>
<td>[[606696 π.Χ.]]</td>
<td>[[607697 π.Χ.]]</td>
<td>[[608698 π.Χ.]]</td>
<td>[[609699 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 610680 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[610680 π.Χ.]]</td>
<td>[[611681 π.Χ.]]</td>
<td>[[612682 π.Χ.]]</td>
<td>[[613683 π.Χ.]]</td>
<td>[[614684 π.Χ.]]</td>
<td>[[615685 π.Χ.]]</td>
<td>[[616686 π.Χ.]]</td>
<td>[[617687 π.Χ.]]</td>
<td>[[618688 π.Χ.]]</td>
<td>[[619689 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 620670 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[620670 π.Χ.]]</td>
<td>[[621671 π.Χ.]]</td>
<td>[[622672 π.Χ.]]</td>
<td>[[623673 π.Χ.]]</td>
<td>[[624674 π.Χ.]]</td>
<td>[[625675 π.Χ.]]</td>
<td>[[626676 π.Χ.]]</td>
<td>[[627677 π.Χ.]]</td>
<td>[[628678 π.Χ.]]</td>
<td>[[629679 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 630660 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[630660 π.Χ.]]</td>
<td>[[631661 π.Χ.]]</td>
<td>[[632662 π.Χ.]]</td>
<td>[[633663 π.Χ.]]</td>
<td>[[634664 π.Χ.]]</td>
<td>[[635665 π.Χ.]]</td>
<td>[[636666 π.Χ.]]</td>
<td>[[637667 π.Χ.]]</td>
<td>[[638668 π.Χ.]]</td>
<td>[[639669 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 690650 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[690650 π.Χ.]]</td>
<td>[[691651 π.Χ.]]</td>
<td>[[692652 π.Χ.]]</td>
<td>[[683653 π.Χ.]]</td>
<td>[[694654 π.Χ.]]</td>
<td>[[695655 π.Χ.]]</td>
<td>[[696656 π.Χ.]]</td>
<td>[[697657 π.Χ.]]</td>
<td>[[698658 π.Χ.]]</td>
<td>[[699659 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 640 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[649 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 650630 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[650630 π.Χ.]]</td>
<td>[[651631 π.Χ.]]</td>
<td>[[652632 π.Χ.]]</td>
<td>[[653633 π.Χ.]]</td>
<td>[[654634 π.Χ.]]</td>
<td>[[655635 π.Χ.]]</td>
<td>[[656636 π.Χ.]]</td>
<td>[[657637 π.Χ.]]</td>
<td>[[658638 π.Χ.]]</td>
<td>[[659639 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 660620 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[660620 π.Χ.]]</td>
<td>[[661621 π.Χ.]]</td>
<td>[[662622 π.Χ.]]</td>
<td>[[663623 π.Χ.]]</td>
<td>[[664624 π.Χ.]]</td>
<td>[[665625 π.Χ.]]</td>
<td>[[666626 π.Χ.]]</td>
<td>[[667627 π.Χ.]]</td>
<td>[[668628 π.Χ.]]</td>
<td>[[669629 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 670610 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[670610 π.Χ.]]</td>
<td>[[671611 π.Χ.]]</td>
<td>[[672612 π.Χ.]]</td>
<td>[[673613 π.Χ.]]</td>
<td>[[674614 π.Χ.]]</td>
<td>[[675615 π.Χ.]]</td>
<td>[[676616 π.Χ.]]</td>
<td>[[677617 π.Χ.]]</td>
<td>[[678618 π.Χ.]]</td>
<td>[[679619 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 680600 π.Χ.]]'''</td>
<td>''[[680600 π.Χ.]]''</td>
<td>[[681601 π.Χ.]]</td>
<td>[[682602 π.Χ.]]</td>
<td>[[683603 π.Χ.]]</td>
<td>[[684604 π.Χ.]]</td>
<td>[[685605 π.Χ.]]</td>
<td>[[686606 π.Χ.]]</td>
<td>[[687607 π.Χ.]]</td>
<td>[[688608 π.Χ.]]</td>
<td>[[689609 π.Χ.]]</td>
</tr><tr>
<td>'''[[Δεκαετία 690 π.Χ.]]'''</td>
<td>[[690 π.Χ.]]</td>
<td>[[691 π.Χ.]]</td>
<td>[[692 π.Χ.]]</td>
<td>[[683 π.Χ.]]</td>
<td>[[694 π.Χ.]]</td>
<td>[[695 π.Χ.]]</td>
<td>[[696 π.Χ.]]</td>
<td>[[697 π.Χ.]]</td>
<td>[[698 π.Χ.]]</td>
<td>[[699 π.Χ.]]</td>
</tr>
</table>