Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
<div style='text-align: center;'>
<math>
\mathrm{CH_3CH=CHCH_3 + \frac{2}{3}O_3 \xrightarrow[Zn]{H_2O} 2CH_3CHO}
</math>
</div>
35.729

επεξεργασίες