Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ειδικές Δυνάμεις (Ελλάδα)»

== Κατάταξη στις Ειδικές Δυνάμεις ==
 
Κάθε Έλληνας όταν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια είναι υποχρεωμένος να περάσει περιοδεύων. Εκεί συμπληρώνει το [[Δελτίο Απογραφής Εφέδρου]], όπου και δηλώνει προτίμηση για το Σώμα ή Όπλο που θέλει να υπηρετήσει. Εκτός από τατους τρεις κλάδους των τρίαΕνόπλων σώματαΔυνάμεων ([[Στρατός Ξηράς]], [[Πολεμικό Ναυτικό]], [[Πολεμική Αεροπορία]]), μπορεί να επιλέξει και τις [[Ειδικές Δυνάμεις]].
 
Ακόμα και αν δεν έρθειαναγράφεται χαρτίστην επίδοση φύλλου κατάταξης στο στρατεύσιμο για το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, όταν αυτός θα παρουσιαστεί σε άλλο Κέντρο του Στρατού Ξηράς, θαστρατολόγος ερωτηθείαξιωματικός απο τις Ειδικές Δυνάμεις περιοδεύει στα κέντρα Πεζικού - Πυροβολικού κλπ. για τοννα στρατολογήσει εθελοντές ανπου θέλειθέλουν να υπηρετήσειυπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις.
 
Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με υψηλά κριτήρια (ανάλογα του αντικειμένου δράσης).Η θητεία των Ειδικών Δυνάμεων σήμερα ξεκινάει από 9 μήνες,όπως και η κανονική θητεία στο πεζικό.Για μερικές εξειδικευμένες αποστολές είναι αναγκαία και η μετεκπαίδευση. Επειδή πολλές επιχειρήσεις αυτών συνήθως είναι διαβαθμισμένες, το προσωπικό περνάει από παρατεταμένες δοκιμασίες αναλόγου αντικειμένου.
Ανώνυμος χρήστης