Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Νικόλαος Κάρεφ»

-Μάλιστα, όπως εις την Ελβετίαν εις την οποίαν τρεις διάφοροι φυλαί ζώσι έν άκρα σύμπνοια και αγάπη.<br>
-Ναι, αλλά ξέρετε ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπον εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Πανσλαυιστικής Εταιρείας της οποίας παράρτημα είναι το Κομιτάτον;<br>
-Πώς τα εξυπηρετούμεν;<br>
-Μα καθώς ωμολόγησες ανωτέρω η Μακεδονία είναι χώρα ελληνική, εάν δε κάθε ελληνική χώρα θελήση ν΄αποτελέσει αυτόνομον πολιτείαν τότε επέρχεται η εξασθένεσις της Ελλάδος, πράγμα το οποίον επιδιώκει η Πανσλαυιστική Εταιρία.<br>
-Γιατί το επιδιώκει;<br>
-Για να μας σκλαβώσει μια μέρα και μας και σας και θέλει να μας εύρη αδυνάτους. Για να το επιτύχει ευχερέστερον.....
58.005

επεξεργασίες