Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
==Επιχειρησιακές Εφαρμογές==
*''Επιχειρησιακά Συστήματα'' , γνωστά και ως συστήματα επιχειρησιακού προγραμματισμού πόρων ,παρέχουν σε έναν οργανισμό ολοκληρωμένες μονάδες λογισμικού και μία ενοποιημένη βάση δεδομένων ,η οποία δίνει τη δυνατότητα για αποτελεσματικό προγραμματισμό , διαχείριση και έλεγχο όλων των κέντρων επιχειρησιακών λειτουργιών σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Κομμάτια αυτών των συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικά , λογιστική, marketing, ανθρωπίνους πόρους ,παραγωγή παραγωγή, επενδύσεις και διανομή.
*Τα ''Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας'' δίνουν τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την ενσωμάτωση συνδέσεων στης εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προμηθευτές , κατασκευαστές, ,χονδρέμπορους , λιανοπωλητές και τελικούς καταναλωτές.
*Τα ''Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων'' βοηθούν την επιχείρηση να διαχειριστεί τις σχέσεις της με δυνητικούς και τωρινούς πελάτες , συνεργάτες της επιχείρησης στον τομέα του marketing , των πωλήσεων και των υπηρεσιών.
*Τα ''Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης'' βοηθούν τους οργανισμούς στην διευκόλυνση της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης , ανάκτησης και μετάδοσης γνώσης . Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έγγραφα , λογιστικές αναφορές και μη καταγραμμένες διαδικασίες , πρακτικές και δεξιότητες.
 
==Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων==