Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κινηματική»

Εξίσωση της τροχιάς ονομάζεται μία σχέση y = f(x) (y η κατακόρυφη μετατόπιση και x η οριζόντια μετατόπιση), δηλαδή μία σχέση όπου δεν υπάρχει η μεταβλητή του χρόνου και η μετατόπιση στον ένα άξονα μπορεί να υπολογιστεί με μοναδικό δεδομένο τη μετατόπιση στον άλλο άξονα. Για να προκύψει η εξίσωση της τροχιάς πρέπει να γίνει απαλοιφή του χρόνου στις εξισώσεις της κινηματικής.
:Για τον οριζόντιο άξονα έχουμε:
:<math>x=v_i \cos \theta \ t \LeftrightarrowLeftrightgreenarrow \ t={xy \over v_i \cos \theta }</math>
:
:Για τον κατακορυφο άξονα έχουμε:
Ανώνυμος χρήστης