Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κινηματική»

 
Ας υποθέσουμε ότι ένα βλήμα βάλλεται υπό γωνία <math>\theta</math> απ'το έδαφος και όχι κάθετα. Το αντικείμενο θα ακολουθήσει τότε παραβολική τροχιά, και η οριζόντια κίνησή του μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα απ'την κάθετη κίνησή του ([[Αρχή της επαλληλίας]]).
==== Εξίσωση της τροχιάς ====
Εξίσωση της τροχιάς ονομάζεται μία σχέση y = f(x) (y η κατακόρυφη μετατόπιση και x η οριζόντια μετατόπιση), δηλαδή μία σχέση όπου δεν υπάρχει η μεταβλητή του χρόνου και η μετατόπιση στον ένα άξονα μπορεί να υπολογιστεί με μοναδικό δεδομένο τη μετατόπιση στον άλλο άξονα. Για να προκύψει η εξίσωση της τροχιάς πρέπει να γίνει απαλοιφή του χρόνου στις εξισώσεις της κινηματικής.
:Για τον οριζόντιο άξονα έχουμε:
 
 
:Κάνοντας αντικατάσταση του t απ'την πρώτη εξίσωση έχουμε:
:<math>y=v_i \sin \theta ({x \over v_i \cos \theta})-{1 \over 2} a({x \over v_i \cos \theta})^2</math>
:δηλαδή εξίσωση της μορφής <math>y=\beta x + \kappa x^2</math>, που είναι εξίσωση παραβολής.
 
==== ''Ποιο θα είναι το βεληνεκές του;'' ====
[[Βεληνεκές]] ονομάζουμε την απόσταση που θα διανύσει πριν πέσει στο έδαφος. Για τις ανάγκες του παραδείγματος υποθέτουμε ότι το αντικείμενο βάλλεται με αρχική ταχύτητα 50 m/s και υπό γωνία 30 μοιρών απ'τον ορίζοντα. Το αντικείμενο δέχεται την επιτάχυνση της βαρύτητας με τιμή -9.81 m/s<sup>2</sup> στην κάθετη διεύθυνση και καθόλου επιτάχυνση στην οριζόντια διεύθυνση. Γι' αυτό, η οριζόντια μετατόπισή του είναι
Ανώνυμος χρήστης