Μαρτυρικά χωριά και πόλεις της Ελλάδας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων