Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, πριν από 5 έτη
| [[Τελετουργικές κομητείες της Αγγλίας|Κομητείες]] (ορισμένες σε ομάδες), [[Εσωτερικό Λονδίνο|Εσωτερικό]] και [[Εξωτερικό Λονδίνο]]
| align=right | 30
| [[Μητροπολιτικές και μη-μητροπολιτικές κομητείες της Αγγλίας|Ανώτερης βαθμίδας αρχές]] orή groupsομάδες ofαρχών lowerκατώτερης tier authoritiesβαθμίδας ([[Ενιαίες αρχές της Αγγλίας|Ενιαίες αρχές]] orή [[Districts of England|districts]])
| align=right | 93
|-
55.397

επεξεργασίες