Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Ο Vasso anag μετακίνησε τη σελίδα Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. στη Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.: Μετατροπή της Σχολής σε Τμήμα
(Ο Vasso anag μετακίνησε τη σελίδα Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. στη Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.: Μετατροπή της Σχολής σε Τμήμα)
(Καμία διαφορά)
17

επεξεργασίες