Συζήτηση:Ηλεκτρικό ρεύμα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
Μπορεί να γίνει το εξής: Να αναφαίρουμε τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος στις διάφορες χώρες σε έναν πίνακα αν βρεθούν. Το κομμάτι που αφορά το αστικό κώδικα μπορεί να μεταφερθεί στο άρθρο του αντίστοιχου νόμου, [[νόμος 2979]] και να γίνεται μια απλή αναφορά στο άρθρο. --[[χρήστης:Περίεργος|Πer]]<sup>[[συζήτηση χρήστη:Περίεργος|iερgοs]]</sup> 18:40, 29 Αυγούστου 2011 (UTC)
 
== Το τρίπτυχο φαινόμενο – μέγεθος – μονάδα μέτρησης ==
 
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ενώ η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος το μέγεθος που το μετράει και Αμπέρ (μονάδα μέτρησης) η μονάδα μέτρησης του μεγέθους. Όλες αυτές οι έννοιες εξυπηρετούν στην περιγραφή του φαινομένου, άρα θα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα ενιαίο άρθρο.
Πer 21:17, 3 Ιανουαρίου 2010 (UTC)
 
Συμφωνώ απόλυτα.
 
1ον) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι θεμελιώδες μέγεθός στο SI, αλλά παράγωγο.
Όποτε η ρίζα είναι το ηλεκτρικό φορτίο (coulomb) και ο χρόνος (second), που είναι θεμελιώδη μεγέθη.
Στην ουσία η επεξήγηση του φαινομένου είναι και η μονάδα μέτρησης lim t τείνει στο 0 (dq/dt) δηλαδή 1 Α = 1Cb/ 1 sec.
Η ελληνική γλώσσα για άλλη μία φορά είναι πολύ σωστή
Το i (ένταση) , λειτουργεί σαν δείκτης (δεν δείχνει μόνο ποσότητα, πλήθος ηλεκτρονίων ούτε ποιότητα, δεν ανάγεται αμιγώς στον χώρο αλλά ούτε και στον χρόνο). Είναι απλά μία επινόηση του ανθρώπου για να έχει μία μετρήσιμη μονάδα για ένα μεταβαλλόμενο και μεταβατικό φαινόμενο στον χρόνο.
 
 
 
2) Το τρίπτυχο φαινόμενο – μέγεθος – μονάδα μέτρησης πρέπει να γίνεται σαφές στον αναγνώστη διότι ο αναγνώστης πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι φαινόμενο και τι ορίζω μία μονάδα μέτρησης (επινόηση ανθρώπου). Αυτό υποστηρίζει όλη η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία.
 
Σχετικά με το current υπονοείται η ένταση και νοώντας την ελληνική λέξη ρεύμα.
 
Φαινόμενο – ηλεκτρική ροή – electric flux
In electromagnetism, electric flux is the rate of flow of the electric field through a given area. (πηγή : wikipedia άρθο Electric flux)
 
Μέγεθος – ένταση ηλεκτρικού ρεύματος – current
An electric current is a flow of electric charge. In electric circuits this charge is often carried by moving electrons in a wire. It can also be carried by ions in an electrolyte, or by both ions and electrons such as in a plasma.[1]
(πηγή : wikipedia άρθο Electric current)
 
Μονάδα μέτρησης – Amper
The SI unit for measuring an electric current is the ampere, which is the flow of electric charges through a surface at the rate of one coulomb per second.
(πηγή : wikipedia άρθο Electric current)
 
which is the flow of electric charges through a surface (πηγή : wikipedia άρθο Electric flux) και flow of the electric field through a given area (πηγή : wikipedia άρθο Electric current) δεν φέρουν διαφορές.
 
Συμπέρασμα
 
Οπότε ένα ενιαίο άρθρο είναι απαραίτητο και ουσιώδες, όμως θα πρέπει να αποσαφηνίζονται σε αυτό οι τρεις έννοιες (φαινόμενο- μέγεθος – μονάδα).
 
Σημείωση : Όποιος επιθυμεί ιδιαίτερη συζήτηση τύπου forum ή chat με copyright υλικό ή και όχι, πολύ ευχαρίστως αλλά όχι εδώ. Ευχαριστώ.
2

επεξεργασίες