Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1919
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|28|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 151 018
| style="text-align:right;"| 15,71 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1922
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|35|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 157 116
| style="text-align:right;"| 18,15 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1924
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|38|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 166 880
| style="text-align:right;"| 18,99 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1927
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|34|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 161 450
| style="text-align:right;"| 17,74 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1929
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|28|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 138 008
| style="text-align:right;"| 14,51 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1930
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|42|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 203 958
| style="text-align:right;"| 18,05 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1933
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|18|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 187 527
| style="text-align:right;"| 16,93 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1936
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|20|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 121 619
| style="text-align:right;"| 10,36 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1939
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|25|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 176 215
| style="text-align:right;"| 13,58 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1945
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|28|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 255 394
| style="text-align:right;"| 15,04 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1948
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|33|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 320 366
| style="text-align:right;"| 17,04 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1951
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|28|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 264 044
| style="text-align:right;"| 14,57 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1954
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|24|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 257 025
| style="text-align:right;"| 12,80 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1958
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|29|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 297 094
| style="text-align:right;"| 15,28 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1962
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|32|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 346 638
| style="text-align:right;"| 15,06 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1966
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|26|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 326 928
| style="text-align:right;"| 13,79 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1970
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|37|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 457 582
| style="text-align:right;"| 18,05 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1972
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|34|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 453 434
| style="text-align:right;"| 17,59 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1975
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|35|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 505 145
| style="text-align:right;"| 18,37 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1979
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|47|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 626 764
| style="text-align:right;"| 21,65 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1983
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|44|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 659 078
| style="text-align:right;"| 22,12 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1987
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|53|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 666 236
| style="text-align:right;"| 23,13 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1991
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|40|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 526 487
| style="text-align:right;"| 19,31 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1995
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|39|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 497 624
| style="text-align:right;"| 17,89 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 1999
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|46|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 563 835
| style="text-align:right;"| 21,03 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 2003
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|40|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 517 904
| style="text-align:right;"| 18,55 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 2007
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|50|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 616 841
| style="text-align:right;"| 22,26 %
|-
| style="text-align:center; background:#efefef;"| 2011
| style="text-align:center;"| {{Infobox political party/seats|44|200|#136389}}
| style="text-align:right;"| 598 369
| style="text-align:right;"| 20,44 %