Οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή προσωπικότητας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

επεξεργασία μορφοποίησης
(επεξεργασία μορφοποίησης)
 
Ένα εξίσου σημαντικό σύμπτωμα της οριακής διαταραχής είναι ότι το συναίσθημα παρουσιάζει διακυμάνσεις, εφόσον περίοδοι οργής, πανικού ή απόγνωσης εναλλάσονται με διαστήματα που χαρακτηρίζονται από καλή διάθεση. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων πιθανόν να προκύψουν σύντομες φάσεις (μερικά λεπτά ή ώρες) παρανοειδούς σκέψης ή [[αποπροσωποποίηση]]ς. Ένα χαρακτηριστικό της οριακής προσωπικότητας φαίνεται ότι είναι οι γνωσιακής φύσεως διαταραχές, ειδικά όσον αφορά τη δομή των εμπειριών. Το άτομο έχει την τάση να χάνει σε κάποιο βαθμό την αίσθηση της πραγματικότητας, όταν έρχεται αντιμέτωπο με καταστάσεις που δεν είναι γνωσιακά δομημένες γι' αυτό. Αυτή η κατάσταση, όμως, είναι προσωρινή λόγω του ότι η επαφή με την πραγματικότητα αποκαθίσταται συνήθως σύντομα, επειδή το άτομο είναι σε θέση και πάλι να την ελέγξει.
 
 
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη 4η έκδοση του Ευαγγελίου Απανταχού των Ψυχιάτρων ή (επί το επισημότερο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών ή DSM - IV), η διάγνωση της οριακής διαταραχής μπαίνει όταν πληρούνται τουλάχιστον πέντε από τα ακόλουθα κριτήρια:
 
* ασταθής εικόνα για τον εαυτό - αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί πολύ γρήγορα να αλλάζουν, και μάλιστα πολύ δραστικά, τις απόψεις τους, τις πεποιθήσεις τους, αυτά που τους αρέσουν, αυτά που δεν τους αρέσουν, τους στόχους τους, τις ηθικές αξίες τους κ.ο.κ.
* ασταθείς σχέσεις - με την ίδια ευκολία που αλλάζουν τα πιστεύω τους αλλάζουν και τη γνώμη τους για τους άλλους - από αγγέλους μέσα σε μια στιγμή τους θεωρούν διαβόλους και τούμπαλιν. Το δίπολο στο οποίο κινούνται οι απόψεις τους για τους άλλους είναι πάντοτε ακραίο: από την απόλυτη εξιδανίκευση στην απόλυτη απαξίωση.
* ασταθή συναισθήματα - οι οριακοί βιώνουν πολύ έντονα συναισθήματα, και ταχείες εναλλαγές συναισθημάτων, με μικρή ή και καμία εξωτερική αφορμή. Πολλές φορές, η εναλλαγή αυτή είναι τόσο ακραία που χρειάζεται προσοχή για να αποκλειστεί η παρουσιά διπολικής διαταραχής.
* απελπισμένες προσπάθειες να μην εγκαταληφθούν, παρότι αυτή η εγκατάλειψη συχνά δεν βρίσκεται παρά μόνο στη φαντασία τους
* έντονη παρορμητικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά πράττουν πριν σκεφτούν, εισπράττοντας όλες τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο (κατεστραμμένα οικονομικά, κατεστραμμένες σχέσεις, αφροδίσια νοσήματα κ.λπ.).
* συχνές απόπειρες αυτοκαταστροφής ή αυτοτραυματισμού
* χρόνιο αίσθημα κενού
* δυσκολία διαχείρησης του θυμού, ο οποίος συχνά αναπτύσσεται "δι' ασήμαντον αφορμήν"
* παροδική παράνοια, η οποία αναπτύσσεται συνήθως σε συνθήκες έντονου στρες
 
== Διάγνωση ==