Διαδικτυακά χρώματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Γραμμή 14:
:3ο Byte: ένταση μπλε
Για παράδειγμα θεωρήστε το χρώμα [[κόκκινο|red]]=36, [[πράσινο|green]]=104, [[μπλε|blue]]=160 (ένας τόνος γκριζαρισμένου μπλε). Οι αριθμοί 36, 104 και 160 στο δεκαεξαδικό γράφονται 24, 68 και A0 αντίστοιχα. Για να φτιάξουμε τη δεκαεξαδική τριπλέτα, απλά γράφουμε τα τρία δεκαεξαδικά bytes μαζί χωρίς κενά, δηλαδή: 2468A0. Αν κάποιο byte είναι μικρότερό από το 10 (δεκαδικό) ή το 16 (δεκαεξαδικό) πρέπει να γράφεται με ένα 0 στην αρχή ώστε το byte να αποτελείται από 2 ψηφία, και η τριπλέτα να είναι εξαψήφια. Για παράδειγμα η δεκαδική τριπλέτα 0,1,2 γράφεται σαν δεκαεξαδική τριπλέτα ως 000102.
 
 
== Καθιερωμένα ονόματα χρωμάτων ==
Ανώνυμος χρήστης