Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βίδα (παιχνίδι)»

 
*Αν παίκτες και των δύο ζευγαριών διαθέτουν αέρα, μετρά μόνο ο αέρας ''του ζεύγους του παίκτη'' με τον ισχυρότερο συνδυασμό.
*Στην περίπτωση που ο καλύτερος συνδυασμός δύο αντιπάλων είναι ίδιας κατηγορίας (πχ έχουν από μια Τετάρτη), υπερισχύει ο συνδυασμός με τα ισχυρότερα φύλλα. Πχ η <font {{color="|red">|J♥,10♥,9♥,8♥</font>}} («Τετάρτη στο βαλέ») είναι κατώτερη από την <font {{color="|darkorange">|A♦,K♦,Q♦,J♦</font>}} («Τετάρτη στον άσο»).
*Στην περίπτωση που οι τρίτες/τετάρτες/πέμπτες καταλήγουν στο ίδιο φύλλο, μετράει αυτή που είναι στα κόζια.
*Αν καμία από τις δύο δεν είναι στα κόζια, οι τετάρτες '''στέκουν''' και δεν μετρά καμία.
 
'''Παράδειγμα 1:'''
Οι δύο παίχτες της ομάδας Α έχουν δύο τρίτες (<font color="darkblue">9,8,79♠ 8♠ 7♠</font> μπαστούνι & '''K,Q,J♣K ♣Q ♣J''' σπαθί) οι οποίες είναι και οι δύο μικρότερες από τη μια τρίτη που έχουν οι παίχτες της ομάδας Β (<font color="red">A♥ K♥ Q♥</font>). Μετράει μόνο η τρίτη της ομάδας Β, δηλαδή η ομάδα Β θα ξεκινήσει με 20 πόντους.
που έχουν οι παίχτες της ομάδας Β (<font color="red">A,K,Q</font> κούπα). Μετράει μόνο η τρίτη της ομάδας Β, δηλαδή η ομάδα Β θα ξεκινήσει με 20 πόντους.
 
'''Παράδειγμα 2:'''
Οι δύο παίχτες της ομάδας Α έχουν Τρίτη και Τετάρτη (<font color="darkblue">9,8,79♠ 8♠ 7♠</font> μπαστούνι & '''K,Q,J,10K♣ Q♣ J♣ 10♣''' σπαθί) και οι παίχτες της ομάδας Β Τρίτη
(<font color="red">A,K,QA♥ K♥ Q♥</font> κούπα). Μετράει μόνο ο αέρας της ομάδας Α, δηλαδή η ομάδα Α θα ξεκινήσει με μπόνους 50+20=70 πόντους.
 
=== Μπουρλότ ===
Ανώνυμος χρήστης