Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

| $1,065,460,187
| $1,239,465,678
| $2,304,925,865
|align="center" |$705825,000,000
 
|}
Ανώνυμος χρήστης