Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

| rowspan=3 style="text-align:center" | '''[[1963]]'''<br /><small>[[36th Academy Awards|(36th)]]
|- style="background:#FAEB86"
|'''''[[Κλεοπάτρα (1963 ταινία)|Κλεοπάτρα]]'''''
|'''Emil Kosa, Jr.'''
|-
|'''Peter Ellenshaw, Eustace Lycett και Hamilton Luske'''
|-
|''[[Τα 7 Πρόσωπα του Δρ.Λαο]]''
|Jim Danforth
|-
| rowspan=3 style="text-align:center" | '''[[1965]]'''<br /><small>[[38th Academy Awards|(38η)]]
|- style="background:#FAEB86"
|'''''[[Thunderball (film)|Thunderball]]'''''
|'''John Stears'''
|-
| rowspan=3 style="text-align:center" | '''[[1966]]'''<br /><small>[[39th Academy Awards|(39η)]]
|- style="background:#FAEB86"
|'''''[[Fantastic Voyage]]'''''
|'''Art Cruickshank'''
|-
|''[[Hawaii (film)|Hawaii]]''
|Linwood G. Dunn
|-
|'''[[Stanley Kubrick]]'''
|-
|''[[Ice Station Zebra]]''
|Hal Millar και J. McMillan Johnson
|-
Ανώνυμος χρήστης