Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σαντζάκι των Τρικάλων»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Νέα σελίδα: Το ''Σαντζάκι των Τρικάλων ''(Mîrlivâ–iTirhala) συγκροτήθηκε με την κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Ο...)
 
 
== Πηγές ==
* Ν. Beldiceanu –P. Nasturel, «La Thessalie entre 1454/55 et 1506», ''Byzantion ''LIII(1983) σελ.
1506», ''Byzantion ''LIII(1983) σελ.
104-156
 
* Μ. Delibaşi –M. Arikan, ''Sûret-i Defter-i Sancak-i Tirhala I'', Türk Tarih Kurumu, Ankara 2001, σελ. 26-27
2001, σελ. 26-27
 
* Μ Kiel, «Das Türkische Thessalien Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanischen Quellen», στο''Die Kultur''
Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, ''εκδ. R. Lauer P. Schreiner,''
Geschichtsbild versus Osmanischen Quellen», στο''Die Kultur
Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, ''εκδ. R. Lauer P. Schreiner,
Göttingen1996, σελ. 145 -146
 
* Ν.Τοντόρωφ, ''Η Βαλκανική πόλη'', τόμ. Α΄, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1986, σελ. 50
50
 
* Δ. Τσοποτός, ''Γη και ''γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν'', Αθήνα<sup>2</sup>1974,σελ.33-59.''
γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν'', Αθήνα<sup>2</sup>1974,σελ.33-59.
94

επεξεργασίες