Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σαντζάκι των Τρικάλων»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Το '''Σαντζάκι των Τρικάλων''' (Mîrlivâ–iTirhala) συγκροτήθηκε με την κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς, η οποία άρχισε στα τέλη του 14<sup>ου</sup>αιώνα και ολοκληρώθηκε στα μέσα του 15<sup>ου</sup>αιώνα, από τον Turahanbey. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, το ''σαντζάκι ''(sancak) ή ''λιβάς ''(livâ) συνιστούσε βασική διοικητική μονάδα, που κάλυπτε μία μεγάλη σε έκταση διοικητική περιφέρεια.
Το ''Σαντζάκι των
Τρικάλων ''(Mîrlivâ–iTirhala) συγκροτήθηκε με την κατάκτηση της Θεσσαλίας από
τους Οθωμανούς, η οποία άρχισε στα τέλη του 14<sup>ου</sup>αιώνα και
ολοκληρώθηκε στα μέσα του 15<sup>ου</sup>αιώνα, από τον Turahanbey. Σύμφωνα με
το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, το ''σαντζάκι ''(sancak) ή ''λιβάς ''(livâ) συνιστούσε βασική διοικητική μονάδα, που κάλυπτε μία
μεγάλη σε έκταση διοικητική περιφέρεια.
 
== Οργάνωση ==
Τα Σαντζάκια που συνδέονταν με κοινή πολιτική και στρατιωτική διοίκηση, σχημάτιζαν μία μεγαλύτερη διοικητική μονάδα το ''μπέϊλερμπεϊλίκι ''(beylerbeylik) ή εγιαλέτι (eyalet). Ο επικεφαλής του σαντζακιού έφερε τον τίτλο του ''σαντζά-μπέη'' (sancak bey ή mirlivâ). Στη φορολογική απογραφή του 1454/1455, τα όρια του ''σαντζακιού των Τρικάλων,'' ήταν πιο διευρυμένα από τη σημερινή περιοχή της Θεσσαλίας ,εφόσον περιελάμβανε περιοχές της Πίνδου που σήμερα ανήκουν στην Ήπειρο καθώς και τμήμα των κεντρικών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας. Υπαγόταν στο μπεϊλερμπεϊλίκι (εγιαλέτι ) της Ρούμελης και διαιρούνταν σε
Τα Σαντζάκια που συνδέονταν με κοινή πολιτική και
τέσσερα ''βιλαέτια'' (vilâyet), των Τρικάλων (Τirhala), της Λάρισας (Yenisehir), του Φαναρίου (Fenâr) και των Αγράφων (Ağrafa). Είχε ως έδρα την πόλη των Τρικάλων.
στρατιωτική διοίκηση, σχημάτιζαν μία μεγαλύτερη διοικητική μονάδα το ''μπέϊλερμπεϊλίκι ''(beylerbeylik) ή
εγιαλέτι (eyalet). Ο επικεφαλής του σαντζακιού έφερε τον τίτλο του ''σαντζά-μπέη'' (sancak bey ή mirlivâ). Στη
φορολογική απογραφή του 1454/1455, τα όρια του ''σαντζακιού των Τρικάλων,'' ήταν πιο διευρυμένα από τη σημερινή
περιοχή της Θεσσαλίας ,εφόσον περιελάμβανε περιοχές της Πίνδου που σήμερα
ανήκουν στην Ήπειρο καθώς και τμήμα των κεντρικών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας.
Υπαγόταν στο μπεϊλερμπεϊλίκι (εγιαλέτι ) της Ρούμελης και διαιρούνταν σε
τέσσερα ''βιλαέτια'' (vilâyet), των
Τρικάλων (Τirhala), της Λάρισας (Yenisehir), του Φαναρίου (Fenâr) και των
Αγράφων (Ağrafa). Είχε ως έδρα την πόλη των Τρικάλων.
 
== Πηγές ==
* Ν. Beldiceanu –P. Nasturel, «La Thessalie entre 1454/55 et 1506», ''Byzantion ''LIII(1983) σελ. 104-156
 
* Μ. Delibaşi –M. Arikan, ''Sûret-i Defter-i Sancak-i Tirhala I'', Türk Tarih Kurumu, Ankara 2001, σελ. 26-27
* Μ Kiel, «Das Türkische Thessalien Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanischen Quellen», στο''Die Kultur'' Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, ''εκδ. R. Lauer P. Schreiner,'' Göttingen1996, σελ. 145 -146
 
* Μ Kiel, «Das Türkische Thessalien Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanischen Quellen», στο''Die Kultur''
Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, ''εκδ. R. Lauer P. Schreiner,''
Göttingen1996, σελ. 145 -146
 
* Ν.Τοντόρωφ, ''Η Βαλκανική πόλη'', τόμ. Α΄, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1986, σελ. 50
 
* Δ. Τσοποτός, ''Γη και ''γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν'', Αθήνα<sup>2</sup>1974,σελ.33-59.''
61.862

επεξεργασίες