Χημικό είδος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
επιμέλεια
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (επιμέλεια)
'''Χημικό είδος''' είναι ένα σύνολο από [[χημεία|χημικώς]] όμοιες μοριακές οντότητες, ([[άτομα]], [[μόρια]], [[ιόντα]], μοριακά θραύσματα ή μοριακές διαμορφώσεις) οι οποίες όταν υποβάλλονται σε μία χημική διαδικασία (χημική ανάλυση ή χημική μέτρηση) τους αποδίδεται το ίδιο σύνολο από ενεργειακές στάθμες στη χρονική κλίμακα του πειράματος. Ο όρος εφαρμόζεται επίσης σε ένα σύνολο από χημικά όμοιες ατομικές ή μοριακές δομικές μονάδες σε μια στερεή διάταξη (ιοντικό ή μεταλλικό πλέγμα)<ref>[http://goldbook.iupac.org/CT01038.html IUPAC Gold Book definition of chemical species]</ref>.
Για παράδειγμα έστω δύο ισομερείς διαμορφώσεις (μορφομερή) του ίδιου μορίου που εναλλάσονταιεναλλάσσονται γρήγορα αποαπό τη μιάμια μορφή στην άλλη. Εάν η μετάβαση αποαπό τη μία στην άλλη μορφή είναι αρκετά αργή, στην χρονική κλίμακα που καθορίζεται αποαπό τηντη ραδιοσυχνότητα του NMR φασματόμετρουφασματομέτρου, τότε ταυτοποιούνται και οι δυόδύο στο NMR φάσμα και θεωρούνται διαφορετικά χημικά είδη. ΑποΑπό την άλλη πλευρά σε μια αργή χημική αντίδραση το ίδιο μίγμαμείγμα μορφομερών θα συμπεριφερθεισυμπεριφερθεί σανως ένα χημικό είδος.
 
Ο όρος αναφέρεται σε μοριακές οντότητες που περιέχουν τα στοιχεία με την συνηθισμένη ισοτοπική αναλογία που εμφανίζεται στη φύση, εκτός αν τα περιφραζόμενα απαιτούν εξαίρεση.
 
Η διατύπωση του ορισμού έχει στόχο να συμπεριλάβει περιπτώσεις όπως ο [[γραφίτης]], το [[χλωριούχο νάτριο]] ή εναένα επιφανειακό οξείδιο οπουόπου οι βασικές δομικές μονάδες δεν είναι δυνατόν να απομονωθούν, αλλααλλά και περιπτώσεις οπουόπου απομονώνονται.
 
Στην κοινή χημική χρήση τα γενικά και ειδικά ονόματα ή οι χημικοί τύποι αναφέρονται σέσε αμφότερα τα χημικά είδη ή στις μοριακές οντότητες.
 
==Παραπομπές==