Περόζης Γ΄ της Περσίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων