Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Υπερπλήρωση»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Αλλαγή εισαγωγής κυρίως για την αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών)
{{Πηγές|14|03|2010}}Η '''υπερπλήρωση''' ([[Αγγλικά|αγγλ]]. superhargingsupercharging) είναι η εισαγωγή συμπιεσμένου αέρα στους κυλίνδρους του κινητήρα με σκοπό την αύξηση της ισχύος του. Ο αγγλικός όρος supercharger καλύπτει κανονικά τόσο τους μηχανικούς υπερπληρωτές (αγγλ. mechanical supercharger), όςο και τους στροβιλοπληρωτές καυςαερίου (αγγλ. exhaust gas turbocharger), γνωςτούς και ως "turbo". Είναι ωςτόςο σύνηθες να χρηςιμοποιείται ο όρος supercharger αποκλειςτικά για τους μηχανικούς υπερπληρωτές, μιας και ο όρος turbocharger σαφώς περιγράφει τους στροβιλοπληρωτές καυςαερίου.
 
Για κινητήρα με δεδομένο κυβισμό και λοιπά χαρακτηριστικά, η υπερπλήρωση είναι ο μόνος τρόπος αύξησης ισχύος, εφόσον ούτε ο αριθμός στροφών ούτε η σχέση συμπίεσης μπορούν να αυξηθούν πάνω από κάποιο όριο. Εισάγοντας συμπιεσμένο αέρα στον κύλινδρο, επιτυγχάνεται η είσοδος μεγαλύτερης μάζας αέρα για δεδομένο όγκο, με αποτέλεςμα να καθύςταται δυνατή η καύςη μεγαλύτερης μάζας καυςίμου (για σταθερό λόγο μίγματος αέρα-καυςίμου), που οδηγεί σε αύξηςη της αποδιδόμενης ιςχύος και ροπής του κινητήρα.
Ανώνυμος χρήστης