Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Υπερπλήρωση»

Ετικέτα: gettingstarted edit
Ετικέτα: gettingstarted edit
 
Γνωστοί και ως συμπιεστές θετικής εκτόπισης (positive displacement).
 
# Παλινδρομικούς
# Περιστρεφόμενους
 
Είναι συμπιεστές αέρα που για την παραλαβή της απαραίτητης για τη λειτουργία τους ισχύος, συνδέονται μηχανικά με τον κινητήρα, συνήθως με τον στροφαλοφόρο άξονα. Στις χαμηλές στροφές, όπου η ενθαλπία των καυσαερίων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, πλεονεκτούν έναντι των υπερπληρωτών δυναμικής ροής, μιας και η ενέργεια κίνησης είναι άμεσα διαθέσιμη μέσω του στροφαλοφόρου άξονα. Φυσικά, σε αντίθεση με τους στροβιλοπληρωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ενέργεια που ούτως ή άλλως θα αποδιδόταν αχρησιμοποίητη στο περιβάλλον υπό μορφή θερμών καυσαεριών, βελτιώνοντας έτσι τον ολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος, η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των μηχανικών υπερπληρωτών ουσιαστικά προέρχεται άμεσα από το καύσιμο.
38

επεξεργασίες