Κρυσταλλικό σύστημα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
'''Κρυσταλλικό σύστημα''' ονομάζεται η χαρακτηριστική γεωμετρική (στερεομετρική) δόμηση ενός [[κρύσταλλος|κρυστάλλου]].
 
'''Στοιχειώδες κύτταρο''' ονομάζεται το μικρότερο σύνολο ατόμων, η διάταξη των οποίων επαναλαμβανόμενη κατά τις τρεις διαστάσεις δημιουργεί την κρυσταλλική δομή. Τα άτομα του στοιχειώδους κυττάρου παριστάνονται συνήθως σαν σφαίρες.
 
'''Κυψελίδα''' ονομάζεται το γεωμετρικό σχήμα του μικρότερου τμήματος του κρυσταλλικού πλέγματος (χωρίς τα άτομα), το οποίο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του όλου πλέγματος. Το στερεό γεωμετρικό σχήμα της κυψελίδας (δηλαδή η γεωμετρική διάταξη των ατόμων στο χώρο) χαρακτηρίζει τα διαφορετικά κρυσταλλικά συστήματα στα οποία κρυσταλλώνονται τα διάφορα σώματα.
 
Ο [[Bravais]] (1848) έδειξε ότι 14 τύποι κυψελίδας μπορούν να περιγράψουν όλα τα δυνατά κρυσταλλικά πλέγματα. Τα κρυσταλλικά αυτά πλέγματα ομαδοποιούνται σε '''επτά κρυσταλλικά συστήματα''', που χαρακτηρίζονται από επτά διαφορετικά στερεομετρικά σχήματα. Με άλλα λόγια, μερικά από τα 7 κρυσταλλικά συστήματα περιέχουν υποκατηγορίες, ώστε να δημιουργηθούν οι συνολικά 14 τύποι.
 
Με βάση λοιπόν του τύπου της γεωμετρικής δόμησης διακρίνονται επτά κρυσταλλικά συστήματα, όσες ακριβώς και οι γεωμετρικές διατάξεις και κατά συνέπεια οι κρυσταλλικές μορφές με τις οποίες εμφανίζονται οι κρύσταλλοι.
Τα επτά αυτά κρυσταλλικά συστήματα είναι τα ονομαζόμενα επιμέρους: εξαγωνικό, κυβικό, μονοκλινές, ορθορομβικό, ρομβοεδρικό, τετραγωνικό και τρικλινές σύστημα.
 
ΚάθεΜε κρυσταλλικόβάση σύστηματη χαρακτηρίζεταιστοιχειώδη απόκυψελίδα έναορίζονται βασικό σύνολο σωματιδίων με ορισμένο όμως γεωμετρικό σχήματρεις (διάταξηφανταστικοί). Αυτό"κρυσταλλογραφικοί τοάξονες" σύνολοή ονομάζεται"άξονες '''στοιχειώδηςαναφοράς κυψελίδα''' από την οποία και ορίζονται τρειςτου φανταστικοί "άξονες συμμετρίαςκρυστάλλου" που προσδιορίζουν μήκη και γωνίες τριών ακμών που συναντιώνται στη κορυφή της κυψελίδας, δημιουργώντας μια βασική τρίεδρη γωνία. ΈτσιΤο καθώςσχήμα αναπτύσσεταικαι οτο κρύσταλλος,μέγεθος ταλοιπόν σωματίδιάτης τουκυψελίδας επαναλαμβάνουνπεριγράφονται από το σχήμαμήκος των ακμών της στοιχειώδουςκυψελίδας (τα ανύσματα a, b, c) και από τις γωνίες (α, β, γ) που σχηματίζονται μεταξύ των ανυσμάτων. Τα μεγέθη αυτά ονομάζονται '''παράμετροι της κυψελίδας'''.
 
Έτσι καθώς αναπτύσσεται ο κρύσταλλος, τα σωματίδιά του επαναλαμβάνουν το σχήμα της στοιχειώδους κυψελίδας.
 
Με βάση τα παραπάνω, τα 7 κρυσταλλικά συστήματα προσδιορίζονται ως ακολούθως:
Ανώνυμος χρήστης