Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γ΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2003-04»

{{Κανόνες Βαθμολογίας Κυπριακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 1}}
 
== Αποτελέσματα ==
==Δείτε ακόμη==
{{fb r2 header |nt=14 |Άδωνις Ιδαλίου|ΑΕΖ Ζακακίου|ΑΕΚ Κυθρέας|ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα|ΑΕΜ Μεσόγης|Αναγέννηση Γερμασόγειας|ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας|Εθνικός Λατσιών|Ελπίδα Ξυλοφάγου|Ηρακλής Γερολάκκου|ΜΕΑΠ Νήσου|Ορφέας Λευκωσίας|Σουρουκλής Τρούλλων|Χαλκάνορας Ιδαλίου}}
*[[Γ΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου]]
 
*[[Α΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2003-04]]
{{fb r team |t=Άδωνις Ιδαλίου}}
*[[Β΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2003-04]]
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |r=null }}
*[[Δ΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2003-04]]
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=4|ga=2}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=3|ga=4}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=4|ga=3}}
 
{{fb r team |t=ΑΕΖ Ζακακίου}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |r=null }}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=4|ga=1}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=4|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
 
{{fb r team |t=ΑΕΚ Κυθρέας}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=4|ga=2}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |r=null }}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=4|ga=1}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=3|ga=3}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=0|ga=4}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=4|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
 
{{fb r team |t=ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |r=null }}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=4|ga=2}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=2|ga=4}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=4|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
 
{{fb r team |t=ΑΕΜ Μεσόγης}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=5}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=1|ga=4}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |r=null }}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=1|ga=4}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=3}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=5|ga=2}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
 
{{fb r team |t=Αναγέννηση Γερμασόγειας}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |r=null }}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=3}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=5|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=4}}
 
{{fb r team |t=ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=4|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=4|ga=1}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |r=null }}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
 
{{fb r team |t=Εθνικός Λατσιών}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=4}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |r=null }}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=9|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
 
{{fb r team |t=Ελπίδα Ξυλοφάγου}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=4|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |r=null }}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
 
{{fb r team |t=Ηρακλής Γερολάκκου}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=4|ga=3}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=2|ga=5}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=3|ga=3}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |r=null }}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=1|ga=4}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=6|ga=1}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=0}}
 
{{fb r team |t=ΜΕΑΠ Νήσου}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=4|ga=0}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |r=null }}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=5|ga=0}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=7|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=3}}
 
{{fb r team |t=Ορφέας Λευκωσίας}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=1|ga=1}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=2|ga=3}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |r=null }}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=5|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
 
{{fb r team |t=Σουρουκλής Τρούλλων}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=2}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=1|ga=3}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=0|ga=3}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=|ga=}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=2|ga=4}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=1|ga=2}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=0|ga=2}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=0|ga=4}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |r=null }}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |gf=0|ga=6}}
 
{{fb r team |t=Χαλκάνορας Ιδαλίου}}
<!--Άδωνις Ιδαλίου--> {{fb r |gf=3|ga=0}}
<!--ΑΕΖ Ζακακίου--> {{fb r |gf=2|ga=4}}
<!--ΑΕΚ Κυθρέας--> {{fb r |gf=5|ga=0}}
<!--ΑΕΚ/Αχιλλέας Αγίου Θεράποντα--> {{fb r |gf=3|ga=1}}
<!--ΑΕΜ Μεσόγης--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Αναγέννηση Γερμασόγειας--> {{fb r |gf=4|ga=1}}
<!--ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας--> {{fb r |gf=4|ga=0}}
<!--Εθνικός Λατσιών--> {{fb r |gf=1|ga=0}}
<!--Ελπίδα Ξυλοφάγου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Ηρακλής Γερολάκκου--> {{fb r |gf=0|ga=1}}
<!--ΜΕΑΠ Νήσου--> {{fb r |gf=2|ga=1}}
<!--Ορφέας Λευκωσίας--> {{fb r |gf=2|ga=2}}
<!--Σουρουκλής Τρούλλων--> {{fb r |gf=2|ga=0}}
<!--Χαλκάνορας Ιδαλίου--> {{fb r |r=null }}
<!--
-->{{fb r footer|s=[http://www.rsssf.com/tablesc/cyp04.html Cyprus 2003/04]}}
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
226.224

επεξεργασίες